W dniu 28 lutego 2019 roku w „tłusty czwartek” mieszkańców Domu odwiedził zespół „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii. Podczas spotkania zespół wystąpił z koncertem piosenek biesiadnych. Prezentem dla mieszkańców były też tradycyjne paczki przywiezione przez gości co sprawiło mieszkańcom wielką radość.

Zdjęcia w galerii (kliknij aby przejść do galerii):