Company Logo

Mieszkanie chronione

  1. Mieszkanie przeznaczone jest dla 7 osób (kobiet i mężczyzn), które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają całodobowej opieki.
  2. Mieszkanie oprócz pomieszczeń mieszkalnych ma kuchnię, łazienkę, toaletę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.
  3. Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego domu pomocy społecznej.
  4. Decyzję o skierowaniu i odpłatności wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, po przedłożeniu przez pracownika socjalnego domu pomocy społecznej kompletu dokumentów osoby ubiegającej się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

Odpłatność

  1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny przez osobę korzystającą ze wsparcia.
  2. Dom ustala miesięczną odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą dochodu osoby korzystającej ze wsparcia, a kwotą kryterium dochodowego oraz ustala koszty mediów, całodziennego wyżywienia.

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym
Rodzaj i zakres w/w wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób przebywających w mieszkaniu chronionym i obejmuje w szczególności:

  • pracę socjalną,
  • poradnictwo specjalistyczne
  • naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienie ról społecznych,
  • pomoc w: przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym usług dostępnych w domu pomocy.

W/w wsparcie zapewniają: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, pokojowa, opiekun.
Aktualne brak wolnych miejsc.
Kontakt: Pracownik socjalny - Urszula Dulska tel. 84 660 76 85, tel. 84 660 76 86.Dom Pomocy Społecznej 
im. św. Siostry Faustyny
w Krasnobrodzie

ul. Sanatoryjna 34
22-440 Krasnobród
tel: 84 660 76 85
tel/fax: 84 660 76 86

dpskrasnobrod@poczta.onet.pl


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.